top of page

qufora מערכת משנה חיים

לריקון המעיים ולהחזרת השליטה ביציאות

כתבו עלינו

shutterstock_202264186 copy_edited_edite

כתבה בפורטל נכי צה"ל

אגף השיקום מסבסד באופן מלא את ה קיופורה עבור זכאי משרד הביטחון

הqufora, אביזר ייחודי משנה חיים, המסייע לנכים לנהל את יציאות המעיים:

לאחר עבודה רבה ומאמצים מגוונים שהושקעו, בהנהגת ועד המשותקים ובשיתוף עם אגף השיקום, משהב"ט החליט לסבסד באופן מלא את מערכות ה- qufora עבור המשותקים הזכאים של המשרד. בעקבות הבקשה של ועד המשותקים ולאחר בדיקות מקיפות, אישר אגף השיקום את השימוש והסבסוד המלא ב- qufora. והיום, הנכה המשותק המתאים, יוכל בעזרת ה- qufora לנהל את יציאת המעיים בלוחות הזמנים הנוחים לו, להקטין את הסיכון לפצעי לחץ, לשפר את חילוף החומרים, להימנע ממחלות נלוות וסיבוכים הקשורים בפגיעה של הריקון הרגיל של המעי, להימנע מכאב, ולהשיג שיפור דרמטי של איכות החיים.

bottom of page