top of page
LOGO CL Medical.png

שתלי הרשת של CL Medical
לטיפול בדליפת שתן במאמץ אצל נשים וגברים,
ולטיפול בצניחה של אברי אגן, צוואר הרחם והרנייה

CL Medical

שתלי הרשת של CL Medical הצרפתית, אותה אנו מיצגים אקסקלוסיבית בישראל, מיועדים לטיפול בדליפת שתן במאמץ אצל נשים וגברים, בצניחה של אברי אגן וצוואר הרחם, ובהרנייה.

לחברה ארבעה קווי מוצרים עיקריים: I-STOP, I-STOP TPMS, Pelvi-STOP, Parie-STOP, ולה התקפות הקלינית הרחבה ביותר מבין האלטרנטיבות. מוצרי  החברה נמכרים במערב אירופה וצפון אמריקה במאות ואלפי יחידות. CL Medical היא ממובלי השוק בצרפת כבר שנים ארוכות.​

לשתלי הרשת של CL Medical יתרונות וועלות ייחודיים:

  • הרשתות בעלות יציבות מרחבית גדולה, ללא התכווצויות, דפורמציות או "אפקט החבל"

  • רשת א-טראומטיות שקצותיה סגורים בלולאות, ובכך נמנע נזק לרקמות בעת משיכת הרשת ומיקומה.

  • הרשתות סרוגות מ 100% Type1 פוליפרופילן, או פוליאסטר, מנו-פילמנטיים בעלי ולידציה ביוקומפטבילית,
    וכוללות מקרופורות בין סיבי הרשת.  

  • אין שחרור של חלקיקים לאפיטל הסביבה או ארוזיה של הרשת (סחיפה).

  • מבנה הרשת כולל שרשראות פנימיות לייצוב הרשת ולולאות ייחודיות לפיקסציה של השתל.

  • כל האביזרים ואביזרי העזר (מחטי ההחדרה) מיוצרים במתקן החברה שבליון , צרפת.

  •  למוצרי החברה התקפות הקלינית הרחבה ביותר מבין האלטרנטיבות.

  • מאות ואלפי יח' כבר נמכרו בעולם המערבי.

 

 

bottom of page