top of page

Curan Catheters ההולנדית

להקטנת הסיכון לזיהומים בדרכי שתן

קטלוג המוצרים: 

 

 

 

 

 

מרשם להדפסה קיוראן 31.5.20.jpg
Curan Catheters - מפתחת, מייצרת ומשווקת
 קטטרים לצינתור עצמי לסרוגין,
מהמתקדמים, החדשניים והבטוחים מסוגם בעולם.
bottom of page