qufora מערכת משנה חיים

לריקון המעיים ולהחזרת השליטה ביציאות

מצגת מוצר

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
מערכות ה qufora בטוחות לשימוש, נעשה בהן שימוש נרחב במערב אירופה ובארה"ב כבר מספר שנים והן מאפשרות להתרוקן אחת ל 48 שעות מבלי שיהיה חשש מפני "פנצ'רים" או עצירויות.