top of page

Curan Catheters ההולנדית

להקטנת הסיכון לזיהומים בדרכי שתן

קטלוג המוצרים

Curan Catheters - מפתחת, מייצרת ומשווקת
 קטטרים לצינתור עצמי לסרוגין,
מהמתקדמים, החדשניים והבטוחים מסוגם בעולם.
bottom of page